آنچه عکاسان بزرگ را از سایر عکاسان دنیا متمایز می کند چیست؟جواب آن “نگاه عکاسانه” است،عکاسان بزرگ جهان تنها تکنسین دوربین نیستند،آنها به واسطه شناخت کافی از عکاسی و در کنار آن از جهانی که در آن می زیستند توانسته اند آثار ماندگاری خلق کنند،مطالعه کتاب های عکاسی کمک بسیار بزرگی در راه رسیدن به نگاه عکاسانه است.در این صفحه جلال ابراهیم پور به معرفی کتاب های مهم در حوزه عکاسی پرداخته است.