نمایشگاه جایی برای دیدن آثار بزرگترین عکاسان دنیاست.برای فهم عکاسی دیدن عکس به اندازه ثبت عکس اهمیت داره،بررسی این عکس ها به ما نشون میده عکاسان در دنیا به دنبال چه چیزهایی هستند،دنیا رو چطور می بینند و چه ذهنیتی دارند.

در سایت JEPLEARN آرشیو بزرگی از آثار مهم ترین عکاسان دنیا جمع آوری شده تا شناخت بهتری از تاریخ عکاسی پیدا کنیم

عباس عطار

زیگفرید هنسن

گری وینوگراند

لارا لیتنسکی

جف وال

گرگوری کرودسن

مت استوارت

هانری کارتیه برسون

ویلیام اگلستون

دایان آربس

انسل آدامز

لی فریدلندر