تکنیک های عکاسی قدم بزرگی در راه شناخت این مدیوم هنری خواهد بود،هر چه تسلط ما بروی تکنیک های عکاسی بیشتر شود امکان گسترش بیان عکاسانه افزایش می باشد،تکنیک های عکاسی در واقع امکانات بیانی یک عکس در اجرای مفاهیم و موضوعات ذهنی او هستند.

در این صفحه با بسیاری از تکنیک های عکاسی پایه و پیشرفته آشنا می شویم،یک کلاس عکاسی رایگان و جذاب برای همه!

golden hour
panning